Start

Välkommen till

ÖREBRO

SPORTFISKEKLUBB

Historia

Örebro Sportfiskeklubb är en av landets äldsta fiskeklubbar, bildad av några arbetare på SJ:s Centrala Verkstäder i Örebro 1942. Några av dessa herrar är fortfarande med i klubben men till största delen består klubben numera av medlemmar utanför ovanstående arbetsplats.


Klubben består av c:a 100 betalande medlemmar samt några veteranmedlemmar.

En klubblokal i centrala Örebro hyrs av klubben där allehanda verksamhet pågår under främst vinterhalvåret.

Klubbens medlemmar håller på med de flesta förekommande fiskemetoder som finns dock är flugfisket det som utövas mest. Viss tävlingsverksamhet pågår också även om det mest är interna sådana.

Klubben arrangerar också Sveriges största fiskeredskaps auktion varje år där en mängd föremål säljes, för mer info se fliken Auktion.

Om klubben


ÖSFK är en av Sveriges äldsta fiskeklubbar med ca 100 medlemmar. Klubben förfogar över tre sjöar varav två av sjöarna är för put&take-fiske och den tredje för aborr- och gäddfiske. Klubbmedlemmarna har även tillgång till en klubbstuga i nära anslutning till sjöarna samt en klubblokal i Örebro.

Kontakt


Har du frågor om klubben eller önskar bli kontaktad om medlemskap kontakta då:


Ordförande:

Niklas Johansson: 070-298 26 66

E-post: niklas.smed@hotmail.se


Sekreterare:

Tomas Engberg: 070-660 78 19

E-post: tengberg@ebrevet.nu


Kassör:

Stefan Lajtai: 070-440 35 31

E-post: stefan.lajtai@telia.comÖREBRO SPORTFISKEKLUBB

Ordförande: Niklas Johansson, 070-298 26 66

Copyright 2016 @ All Rights Reserved